fbpx

Alates 01.01.2023 uueneb vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu määr

13. dets. 2022

Alates 1. jaanuarist 2023 hakkab kehtima vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu. Tulumaksuvaba määr kehtestatakse neile eelarveaasta riigieelarve seadusega vastavalt keskmise vanaduspensioni suurusele, mis 2023. aastal on 704 eurot kuus ja ei sõltu inimese sissetuleku suurusest. Kirjutame siin lähemalt maksumuudatuse ning sellega seotud uuenduste kohta Directo äritarkvaras.

Tulumaksuvabastus pensioniikka jõudnud töötajale määratakse kalendriaasta algusest, mis tähendab seda, et kui inimene jõuab näiteks 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, siis talle hakkab vastav tulumaksuvabastus kehtima juba aasta algusest. See ei ole seotud sellega, kas inimene on pensionil või käib tööl.

Kui töötaja jääb eelpensionile, siis kehtib talle üldine tulumaksuvabastus. Vanaduspensioni tulumaksuvabastus hakkab kehtima siis, kui töötaja jõuab vanaduspensioniikka. Täpsemalt saab vaadata vanaduspensioniikka jõudmise arvutust Pensionikeskuse kodulehelt: www.pensionikeskus.ee/i-sammas/riiklik-vanaduspension/vanaduspension/.

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile ja kui pension jääb alla selle summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele.

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas rakendavad erinevad osapooled järgmiselt:

  1. Sotsiaalkindlustusamet riiklikule pensionile (I samba pensionile). Inimene ei pea esitama avaldust, sest Sotsiaalkindlustusamet rakendab automaatselt maksuvaba tulu vanaduspensionieas.
  2. Pensionikeskus II samba pensionile, mis on maksustatav 10% tulumaksumääraga.
  3. Tööandja või muu väljamakse tegija vastavalt inimese valikule. Töötajal on võimalik ülejäägi kasutamiseks esitada avaldus ja väljamakse tegija arvestab avalduses näidatud summaga.

Uuendus Directo majandustarkvaras seoses tulumaksuvaba määra muutusega

Seoses vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu muudatusega lisame Directo äritarkvaras kõikidesse baasidesse juurde uue tulumaksuvalemi „Tulumaks vanaduspensionieas“ koodiga TULU_P. Töötajatel, kes hetkeseisuga juba on või 2023. aasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka, lõpetame 31.12.2022 automaatselt senise kehtiva tulumaksuvalemi (TULU), alustame uut (TULU_P) valemit 01.01.2023 ning määrame tulumaksuvabaks 0 eurot. Loe lähemalt siit: https://wiki.directo.ee/et/aastavahetus#personal.

Kui antud töötajad siiski soovivad kasutada tulumaksuvabastust, tuleb neil teha tööandjale avaldus, mille alusel saab tulumaksu vaba määra töötajakaardil uuendada.


Viited kasutatud materjalidele: