fbpx

Edulood

Varrak

Väljakutse

Raamatuklubi loomisel lisanduva 30 000 kliendi haldamine oli ajamahukas ning nõudis palju käsitööd.

2000. aastal alustas kirjastus Varrak raamatute müüki ka ettetellimise teel. Vanas programmis osutus sellise müügi tegemine (ettemaksude tasaarveldamine) suhteliselt keerukaks ja sellega seoses asuti ka uue programmi otsingutele. Vana programm hakkas ka segama oma väga aeglaste aruannete genereerimise tõttu ja siis saigi lõplikult otsustatud, et tuleb kasutusele võtta uus ja parem programm ja ühiselt koos väga heade konsultantide abiga leiti, et selleks programmiks sobib kõige paremini DIRECTO.

Järgnevaks väljakutseks kujunes Varraku raamatuklubi loomine. Kui eelnevalt oli müügiosakonnal suhteliselt väike arv kliente, siis raamatuklubi loomine tähendas oluliselt suuremat kliendibaasi. Praegu on Suure Eesti Raamatuklubi liikmete arv ligi 30 000. Igakuiselt saadetakse raamatuklubi klientidele uudiskiri raamatutest, mida saab tellida. Raamatuklubi edukaks toimimiseks on oluline efektiivne süsteem tellimuste, loobumiste, arvete ja kliendisuhete haldamiseks. Üldjuhul on arveldus tuhandete klientidega ajamahukas ja eeldab palju käsitsi tööd, seetõttu on Varraku jaoks vajalik, et arveldus oleks võimalikult mugav ja automaatne. Infovahetus klientide ja koostööpartneritega peab olema võimalikult lihtne ja kiire.

Lahendus

Directo teeb lihtsaks elektroonilise suhtluse ning arveldused klientidega. Directo hea aruannete valik annab hea ülevaate protsesside juhtimiseks ja planeerimiseks vajalikust infost.

Peale Directo kasutusele võttu ei olnud ettetellimuste haldamine enam probleem ning kohe oli võimalik vaadata vajalike aruandeid. Üsna peagi hakati looma raamatuklubi, mis esitas Varrakule uued väljakutsed – arveldused tuhandete klientidega ning kliendisuhete haldamine. Ilma automaatse arvete genereerimiseta oleks olnud üsna võimatu raamatuklubi efektiivne toimimine.

2008. aastal liitusid Varraku Raamatuklubi ja Suur Eesti Raamatuklubi. Sel hetkel kaaluti Directo ja teise alternatiivse tarkvara vahel, mida Suur Eesti Raamatuklubi kasutas. Directo kasuks otsustati, sest Directo on paindlik, heade aruandlus võimalustega ja kasutajale mugav. Sel hetkel oli ka võtmeküsimuseks 2 andmebaasi ühendamine, mis üldjuhul on suhteliselt keeruline, kuid siingi oli Directo meeskond abiks.

Varraku jaoks on oluline, et raamatuklubi liikmeks olemine oleks kliendile mugav. Seetõttu on oluline, et tarkvara toetaks kliendisuhete haldamist. Kui raamatuklubi alguses ei olnud Directo teenindaja töövahendiks ning tellimustest loobumine jms. käis pliiatsi ja paberiga, siis praegu ei oleks selline tööviis mõeldav.  Kui klient helistab Varrakusse, siis on teenindajal kohe võimalik ekraanile kuvada kogu klienti puudutav info, mis võimaldab kiiresti kõigile küsimustele vastata. Klienti ei pea panema ootele või suunama mitmete erinevate inimeste vahel, et kes kliendiga eelnvalt konkreetsel teemal on suhelnud, vaid klienditeenindaja näeb programmist kohe, kes ja mis teemal on kliendiga suhelnud.

Directo teeb lihtsaks ka elektroonilise suhtluse ning arveldused klientidega. Mugav on saata automaatselt kõigile aktiivsetele klubiliikmetele mail infoga kuu raamatu kohta ning hiljem meeldetuletus raamatust loobumisest teatamiseks. Directo on muutnud mugavaks ka tellimuste ja äraütlemiste haldamise. Seega saab mugavalt ja automaatselt koostada tuhandeid arveid ja saata need klientidele. Automaatselt saab saata ka tellijate nimekirjad Eesti Posti ja kullerile pakkide kättetoimetamiseks.

Kuna Directos on valdav osa Varraku äriprotsessidega seotud infost, siis võimaldavad aruanded hea ülevaatlikkuse erinevate protsesside juhtimiseks ja planeerimiseks. Directo hea aruannete valik võimaldab tegevust jälgida erinevatel ametikohtadel olevatel töötajatel.  Directo on muutnud lihtsaks klientide meeles pidamise, kas siis tellijate vahel auhindade loosimisel või kasumlikumate klientide väljaselgitamisel premeerimiseks.

Alates Directo juurutamisest on tekkinud ka uusi soove ja vajadusi, kuidas arveldusi ja kliendihaldust Varrakus veelgi tõhusamaks muuta. Kõigile arendusmõtetele on Directos alati lahendus leitud ning täiendused on kiiresti ellu viidud ning aitavad veelgi tõhustada tööprotsesse ning elimineerivad käsitsi tööd.

Varrak on pingutanud selle nimel, et kliendil oleks mugav olla klubiliige. See on ka vilja kandnud, sest Eesti Suure Raamatuklubiga liitub uusi kliente ning passiivsed klubiliikmed tulevad tagasi. Et kliendil oleks mugav olla liige ja Varrakul oleks võimalik neid võimalusi kliendile pakkuda, siis siin on oluline roll ka Directol.

Tulemus

Directo on teinud mugavaks raamatuklubi tuhandete klientidega suhete haldamise ning automaatse arvelduse, millega säästetakse oluliselt aega ja raha.

Igal hetkel on olemas kohene ülevaade tellimustest, loobumistest ning iga kliendi seisust, mis võimaldab teha operatiivseid otsuseid ja vajadusel teha raamatute lisatellimusi. Ka ettetellimused on muutunud loomulikuks tegevuse osaks ilma, et keegi peaks sellega eriliselt vaeva nägema. Igale kliendi päringule on võimalik vastata kohe, sest andmebaasis on koos kõik klienti puudutav info alates tellimustest ja arvetes kuni boonuspunktide ja eelmiste kontaktide sisuga.