Pilvetöö

Pilvetöö

Tehnoloogia

Directo teenus on üles ehitatud kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutades. Teenuse selgroo moodustab MicroSoft SQL Server 64-bitine platvorm, mis tagab andmete töötlemise juures suure jõudluse ja hea skaleeritavuse. Kasutajakogemuse olulise osana kasutatakse internetilehitsejas kuvatava kasutajaliidese dünaamilisi võimalusi ja tulemus on puhas pilvelahendus, mis vabastab kasutaja vajadusest majandustarkvara kasutamiseks oma arvutitesse või serveritesse täiendavat tarkvara paigaldada. Kasutaja veebilehitseja ja Directo serverite vaheline suhtlus on krüpteeritud Thawte SSL G2 sertifikaadi abil, mis tagab turvalisuse, mis on võrreldav internetipankades kasutatavaga. Directo kasutamiseks sobivad kõik tänapäevased veebilehitsejad, parima kasutuskogemuse tagavad Microsoft Edge (värskeim saada olev versioon) ja Google Chrome (värskeim saada olev versioon).


Turvalisus

Ettevõtte majandustegevust puudutavad andmed on kalleim vara ja majandustarkvara peab tagama nende kaitse andmete hävinemise ja soovimatu ligipääsu eest. Directo kui pilveteenuse puhul säilitatakse andmeid ainult kõrgetele turvanõuetele vastavas serveripargis ja niimoodi on tagatud, et kasutaja arvutiga seotud probleemid ei too kaasa andmete kadumist või nende sattumist võõrastesse kätesse. Kogu andmeliiklus kasutaja ja pilveteenuse vahel on krüpteeritud ja seega võib Directot julgelt kasutada ka avalikes võrkudes. Directo teenuse hinnas sisaldub kõrge turvalisusega varukoopiate valmistamine, mida hoitakse rakendusserveritest lahutatud turvahoidlas. Selline lahendus tagab teenuse kasutamise käigus tekkinud andmete säilimise ja võimaldab vajadusel taastada ka andmeid, mida on kasutaja kogemata kustutanud või soovimatul moel muutnud.


Mobiilsus

Directo on sinuga alati kaasas. Tarkvara kasutamine ei sõltu sellest, kus riigis sa asud või millist arvutit sa kasutad – ligipääs oma Directole on vaid internetilehitseja avamise kaugusel. Directo kasutajad ei räägi enam kaugtööst, sest terve maailm on nende kontor. Selline majandustarkvara sobib hästi tänapäeva dünaamilisse maailma, kus äri tehakse rahvusvaheliselt ja ligipääs olulisele juhtimisinfole peab olema kättesaadav igal hetkel ning igal pool.


IT kulud

Directo kasutusele võtmine ei nõua ettevõttelt täiendavaid investeeringuid IT-taristusse ega too kaasa uusi halduskulusid. Teenuse kasutamiseks sobivad kõik kaasaegsed laua- ja sülearvutid ning olemasolev internetiühendus. Directo hoolitseb kõikide teenuse toimimiseks vajalike kulude eest, nagu serverite majutus ja hooldamine, varukoopiate valmistamine, töökindluse ja -kiiruse monitoorimine, versiooniuuenduste ja turvapaikade paigaldamine jms, kasutades selleks usaldusväärsete ning kogenud partnerite abi.
Selline teenuse ülesehitus teeb majandustarkvara juurutamise ja kasutamisega seotud kulude prognoosimise väga lihtsaks ja läbipaistvaks ning lubab ettevõttel oma ressursse kasutada põhiprotsesside arendamiseks.