fbpx

Edulood

Go Group

Väljakutse

Terav vajadus tarkvara kasutada ja andmetele ligi pääseda mitmetest erinevatest asukohtadest.

Directo valiku üheks argumendiks oli kindlasti Directo veebipõhisus. Paljud kontserni ettevõtted asuvad ja tegutsevad üle kogu Eesti. Näiteks üks kontserni suuremaid tütarettevõtteid Go Bus tegutseb 10 maakonnas ja keskus asub Tartus. Kontserni tippjuhtimine aga asub Tallinnas. Seega oli terav vajadus tarkvara kasutada ja andmetele ligi pääseda mitmetest erinevatest asukohtadest. Eelneva tarkvara puhul oli ka probleemiks nõrk klienditugi. Üheks viimaseks tõukeks tarkvara vahetuseks sai ka olukord, kus Hansast ei saanud enam makseid otse panka teha, mis on tänapäeval väga elementaarne nõue ning suurte andmemahtude korral möödapääsmatu nõue tarkvarale.

Lahendus

Directo kasutuselevõtt on teinud võimalikuks raamatupidamisfunktsioonide koondamise keskusesse Tallinnas, sest veebipõhise tarkvara puhul ei ole vajalik, et töötaja asuks firma asukohas.

Grupi ettevõtted hakkasid Directole üle minema 2006. aastast. Praeguseks kasutavad Directot kõik grupi ettevõtted peale Go Traveli, mis plaanib samuti tulenevalt kontsernipoliitikast üleminekut Directole.

„Tavaline on, et tarkvara vahetus on keerukas, siis Directole üleminek läks  – arvestades üleüldse peamise töövahendi vahetamise ebamugavust – sujuvalt. Directo oli võimeline importima kõik meie andmebaasid, et säiliks järjepidevus. Meie jaoks on suur väärtus, et meil on Directos andmete ajalugu ja seega ka võrreldavus eelnevate perioodidega. Directo seadistamine ja häälestamine oli kiire ja lihtne võrreldes paljude suurte tarkvaradega, millega ma enne kokku puutunud olen. Seega saime optimaalse ajaga  uue tarkvara kasutusele võtta. Üleminek Hansalt Directole oli meie jaoks peaaegu valutu. Ka oli kasutajatel lihtne omandada Directot.“ sõnas Go Groupi kontserni pearaamatupidaja Katrin Leemet.

Kui Hansat kasutasid raamatupidajad ja müügiga tegelevad töötajad, siis Directo on töövahendiks palju rohkematele inimestele. Directo kasutajad on lisaks veel grupi ettevõtete spetsialistid, keskastmejuhid ja tippjuhid. Kui enne küsisid juhid arundeid raamatupidajatelt, siis nüüd saavad nad ise vaadata kogu neile vajalikku infot ja aruandlust. Mõned juhid on olnud isegi nii innukad, et on ise juurde tellinud oma tegevusalale ainuomaseid aruandeid. Directo kasutuselevõtt on teinud võimalikuks raamatupidamisfunktsioonide koondamise vastavas keskuses Tallinnas, sest veebipõhise tarkvara puhul ei ole vajalik, et töötaja asuks firma asukohas.

Directo on muutnud ka töökorraldust. Kuna juhid ise omavad ligipääsu Directosse, siis on info koondunud Directosse ning vähenenud paberimajanduse tähtsus.

„Directo puhul on hea, et saab aruande vorme ise teha või Directolt tellida. Sageli aga on meil vaja ka teha ühekordseid analüüse või prognoose. Directost saab andmed mugavalt ühe nupuvajutusega Excelisse, kus siis saab neid edasi töödelda ja analüüsida. Eelnevas tarkvaras oleks pidanud tihti spetsiaalselt aruande tellima.“ ütles Katrin Leemet.

Go Railis ja Go Hotelsis on kasutusel ka ärispetsiifilised tarkvara lahendused, mis on integreeritud Directoga  ja  müügiandmed tulevad otse Directosse.

„Meie jaoks muutus ka majandusaasta aruande auditeerimise protsess mugavamaks. Andsime audiitorile ajutiselt ligipääsu meie andmebaasidele ja me ei pidanud kõiki vajalike andmeid spetsiaalselt audiitori tarvis välja trükkima. Audiitor sai Directos ise infot vaadata ja seega polnud tal vaja iga asja enam meilt küsida ning hoidis nii meie kui ka enda aega kokku. „ rääkis Go Goupi kontserni pearaamatupidaja Katrin Leemet.

Tulemus

Reaalajas ülevaade üle Eesti laiali asuvate grupi firmade tegevusest.

„Meil on reaalajas ülevaade üle Eesti laiali asuvate grupi firmade tegevusest, mis on meie jaoks ääretult oluline. Andmetele Directos saab ligi igal ajahetkel, ainukeseks eelduseks on interneti olemasolu.„ sõnas Go Groupi kontserni pearaamatupidaja Katrin Leemet.

„Directo kasutamine on mugav ja lihtne. Kõik andmed, mis Directosse on sisestatud, saab ka kindlasti aruannetena vms. kätte. Sama ei saa aga öelda paljude muude tarkvarade kohta.  “ ütles Katrin Leemet. „Directo muutis meie elu lihtsamaks. Directot on lihtsam ja kiirem hallata. Kui eelnevalt pidi tarkvara versiooniuuenduse korral IT spetsialist üle kogu Eesti erinevates kohtades käima tarkvara versioone uuendamas, siis Directo puhul ei ole see vajalik ning arvestades kogu kontserni suurust on see suur ressursi  kokkuhoid. „ ütles Katrin Leemet.