fbpx

Edulood

Rödl & Partner

Väljakutse

Pakkuda raamatupidamisteenust üle interneti.

Rödl & Partner OÜ on üks Eesti suurimaid raamatupidamisteenuste firmasid ning Eesti Raamatupidamisettevõtete Liidu asutajaliige. Rödl & Partner OÜ kuulub Saksa juurtega Rödl & Partner gruppi, mis tegutseb 43 riigis.

2012. aastal liitus Rödl & Partner OÜ-ga raamatupidamisfirma Competence OÜ. Competence OÜ tõi ühinemisel kaasa Directo kompetentsi, sest Directot kasutati raamatupidamisteenuse osutamiseks juba 2003. aastast olles üks esimesi ja innovaatilisemaid internetipõhise raamatupidamisteenuse pakkujaid. See oli ka üks olulisemaid põhjuseid 2003. aastal SAF-ilt Directole üleminekul – pakkuda raamatupidamisteenust üle interneti. 2009. aastal toodi ka kogu klientide palgaarvestus Directosse, sest integreeritud süsteem annab nii olulise ajalise kokkuhoiu kui ka info terviklikkuse.

„Alguses ei osanud paljud kliendid unistadagi võimalusest ise tarkvarast oma infot vaadata või osa andmeid ise sisestada. Üsna ruttu aga hakkasid kliendid, kes kasutasid Directot, tahtma järjest rohkem asju ise programmis teha ning järjest uusi võimalusi kasutusele võtta. Meie seisukoht on kogu aeg olnud, et klient ei pea paluma raamatupidajal aruandeid või infot saata, vaid saab neid ise vaadata just sel hetkel, kui tal seda infot vaja on. Raamatupidaja roll on hoolitseda, et kogu vajalik info oleks olemas ja kättesaadav, mitte mailide saatmine,“ rääkis Rödl & Partner OÜ juhatuse liige ja arendusjuht Heidi Grenman.

2013. aastal ühines firmaga Eesti Finantsteenuste Agentuuri (EFTA) Tallinna kontor, mis kasutas klientidele teenuse osutamiseks Directot ning tõi ühinemisel kaasa paberivaba raamatupidamisteenuse parimad praktikad.

Viimase paari aasta huvitavam töö on olnud just erinevate firmade kompetentside ühendamine ning parimate tarkvaralahenduste leidmine, et pakkuda klientidele parimaid ja efektiivsemaid lahendusi. 

Lahendus

Erinevate firmade kompetentside ühendamise tulemusena on väljatöötatud täisdigitaalne raamatupidamisteenus. Täisdigitaalne teenus tähendab seda, et kogu info liigub eranditult digitaalselt ning algdokumendid on Directos arhiveeritud nii, et on kliendile kättesaadavad ja lihtsasti leitavad. Mitte üheski töö etapis pole vajadust paberit välja trükkida. Klient kontrollib ja menetleb kuludokumente samuti Directos ning sisestab nii suure osa oma infost ja algdokumentidest ise Directosse kui palju soovib.

Töö Directoga võimaldab pakkuda klientidele paindlikke lahendusi leppides kokku kliendi ja büroo vaheline tööde jaotus. Samuti on vajadusel kiiresti võimalik tööjaotust kas ajutiselt või alaliselt muuta, olgu põhjuseks siis firma töötaja lahkumine, haigestumine või hoopis firma soov ise rohkem Directot kasutada oma tööprotsessides.

 „Directo on tarkvara, mis sobib suurele hulgale ettevõtetele alates väikesest ettevõttest kuni kontsernini välja. Directos on lisaks finantsarvestusele palju erinevaid võimalusi, mida tavaliselt raamatupidamisprogrammides ei leia, nagu näiteks personalihaldus, töötajate ajaarvestus jms. Directoga saab katta kogu raamatupidamisteenuste spektri kuni dokumentide säilitamise ja arhiveerimiseni välja,“ ütles Heidi Grenman.

„Kui alguses kliendid kõhklesid online programmi kasutuselevõttu, siis nüüd osatakse juba ise sellist lahendust küsida. Tavapäraselt me teeme Directos kliendile vajalikud seadistused valmis ning anname kliendi kasutusse juba neile sobiva ja valmis töövahendi, mida siis vajadusel ka koos hiljem täiendada. Peale meiepoolset koolitust õpivad kliendid reeglina kiiresti Directot kasutama,“ rääkis Rödl & Partner OÜ juhatuse liige Heidi Grenman.

„Ligikaudu 2/3 Rödl & Partner OÜ klientidele osutatakse raamatupidamisteenuseid Directo baasil ja pigem on see tendents tõusev. Üks Directo olulisi eeliseid teiste tarkvarade ees on just asjaolu, et seda pidevalt täiustatakse ja arendatakse ning meie ettepanekuid üsna tõsiselt ka arvesse võetakse. See annab meile kindlustunde, et meie enda panusel Directo arendusse on perspektiivi ka tulevikus ja  Directo abil saame pakkuda innovaatilisi lahendusi, mida kliendid meilt ootavad,“ sõnas Heidi Grenman kokkuvõtteks. 

Tulemus

Pilvetehnoloogia viis kliendi ja raamatupidamisfirma vahelise koostöö uuele paindlikule ja efektiivsele tasemele, kus tööülesandeid on võimalik kergelt jagada kliendi oma töötajate ja raamatupidamisfirma vahel, hoides sellega kokku kulusid.

„Kõige suurem kasu Directost on, et saame pakkuda klientidele kaasaegset täisdigitaalset teenust, mis annab klientidele eelise info kiiremas, täpsemas ja efektiivsemas edastamises,“ ütles Rödl & Partner OÜ juhatuse liige Mart Nõmper.