fbpx

Edulood

E-Lux Kodutehnika OÜ

Väljakutse

Tarkvara sobivus paljude erinevate tegevusvaldkondadega.

E-Lux Kodutehnika müüb kodumasinaid jae- ja hulgi nii kauplustes kui ka veebipoes ning tegeleb kodumasinate remondiga. Firma jaoks oli oluline, et tarkvara sobiks kõigi nimetatud valdkondade vajadustega. Kuna eelnevalt kasutatud tarkvara puhul oli tegemist nn. paketitootega, siis sellel puudusid võimalused kohandada tarkvara konkreetse ettevõtte äriprotsessiga. Aja jooksul olid tarkvaras mitmed väiksed probleemid kuhjunud, mis tööd häirisid või takistasid, mistõttu hakati mõtlema uue tarkvara soetamise peale.

„Programmi vahetus on ettevõtte jaoks suur muutus, sest tarkvaral on firmas elutähtis ülesanne. Seetõttu ei saa seda otsust teha kergekäeliselt ning otsustamine vajab eelnevat põhjalikku kaalumist,“ sõnas tegevdirektor Rein Türkson. Uue tarkvara valikul tutvuti mitmete erinevate programmidega. Alguses oli Directo puhul kahtlus, et internetipõhine tarkvara võib olla aeglane. Kuid selle kahtluse kaalusid üles Directo võimalused ja kohandatavus firma vajadustele. Hiljem selgus, et aegluse kahtlus osutus põhjendamatuks.

Directo kasuks otsustamisel sai määravaks kaks asjaolu: veebipõhisus ning online klienditugi. Kuna Directo programm ja andmebaasid asuvad keskserveris ja kliendid kasutavad tarkvara üle interneti, siis oli E-Lux Kodutehnika jaoks oluline võimalus loobuda oma serverist ja sellega kaasnevatest kuludest. „Directo klienditugi on nagu internetipanga tugi, konsultant näeb täpselt sama ekraanipilti kui sina ja seega saab tekkivad probleemid koheselt ära lahendada. Ei kujuta ettegi olukorda, kus probleemide korral tuleks konsultant firmasse alles mitme päeva pärast ja viga selle aja jooksul akumuleerub – ei saa ju vahepeal müüki seisma panna,“ ütles Rein Türkson

Lahendus

Directo on kasutusel peamise töövahendina nii jae- kui hulgimüügis, hooldusüksuses ning finantsarvestuses. Lisaks sellele on Directo liidestatud e-kaubanduse lahendusega.

Directo on E-Lux Kodutehnika jaoks esmajärjekorras müügi- ja ostujuhtimise tarkvara ning alles seejärel raamatupidamise programm. Directo on kohandatav firma vajadustele ja äriprotsessidele, mitte firma ei pea kohandama oma protsesse tarkvara järgi. Seega on Directo seadistatud firmas vastavalt soovitud tööprotsessidele. See on võimaldanud ka oluliselt optimeerida ja efektiivistada tööoperatsioone.

Directo on oluline ja igapäevane töövahend müügiinimestele. Nad saavad müügiprotsessis kohe programmist vaadata, mis kaup ja millal saabub ning planeerida ka ise transpordi kliendi juurde, ilma et selleks oleks vaja eraldi inimest – logistikut.

Ka ostujuhtimine ja laojuhtimine on tänu Directole oluliselt lihtsustunud. Ostujuhtimisel on suureks abiks erinevad aruanded. Näiteks aruanne “laoseis tulevikus” võtab konkreetse kuupäeva seisuga  arvesse ka tellitud veel lähetamata kaupu ning tellitud kaupu, mis selleks ajaks peaks saabuma. Laojuhtimiseks on määratud artiklite miinimumkogused, et vajadusel operatiivselt kaupa juurde tellida. Vahel on vajadus planeerida kauba tellimusi ette kuu või rohkem. Sel juhul on tellitava koguse üle otsustamisel abiks aruanne, mis võtab laoseisus tellitavate kaupade koguse prognoosis arvesse eelneva perioodi müüki.

E-Lux Kodutehnika veebipood www.elux.ee on liidestatud Directoga. Automaatse andmeliidese suurim pluss on andmete sisestamine vaid üks kord, nii et need kajastuks kõikides vajalikes infosüsteemides. Näiteks kui klient teeb tellimuse veebipoes, siis edastatakse see silmapilkselt Directosse, mis garanteerib toote broneerimise kliendi jaoks.

Kodumasinate hoolduse üksuses kasutatakse Directot ka remondipersonali töö planeerimiseks ja tööaegade määramiseks. Directo võimaldab objektide abil ka jälgida iga remondimehe kui tulemusüksuse personaalseid tulemusi nii otseseid kulusid arvestades kui ka automaatselt kaudseid kulusid konkreetsete tulemusüksuste vahel eelnevalt kokkulepitud proportsiooni alusel jagades.

„Ka raamatupidajale on Directo hea töövahend. Directo kasutuselevõtt lihtsustas arveldusi. Meil on palju ostuarveid ja mugav on neid automaatselt failina Directost panka saata. Directo annab hea ülevaatlikkuse. Näiteks on lihtne leida, mis kaup kuhu on läinud ja millal midagi on tagastatud. Enne oli see hulga keerulisem. Directos on mõeldud ka raamatupidaja mugavusele, näiteks on võimalik automaatselt kulusid jagada erinevate objektide vahel ja periodiseerida,“ sõnas E-Luxi pearaamatupidaja Eha Sistok.

„Mulle meeldib, et Directo on tarkvara, kus saab pidevalt kasutusele võtta uusi võimalusi. Töö käigus tekib ideid, kuidas tegevusi veelgi paremini ja väiksema ajakuluga teha. Directo meeskonnale peab vaid ütlema, mida tahaks – soovitud võimalused on kas juba Directos olemas või saab need juurde tellida. Meil on juba uued mõtted, mida tahaks Directos veel juurutada,“ sõnas Rein Türkson.

Tulemus

Directo on lihtsustanud ja optimeerinud äriprotsesse, mille tulemusena on suurenenud efektiivsus.

„Kui eelnevalt kulus ostutellimuste koostamiseks pool päeva, siis nüüd ei võta see üle 5 minuti,“ sõnas E-Lux Kodutehnika tegevdirektor Rein Türkson.

„Meil on kadunud ära dubleeriv töö. Näiteks on Directo liidestatud veebipoega ning me sisestame infot vaid üks kord ja ühte kohta ning see kajastub kõikides vajalikes kohtades. Ühest kohast jõuab vajalik info aruannetesse, veebipoodi ja raamatupidamisse. See võimaldab meil saavutada päris olulist ajavõitu,“ ütles Rein Türkson.

„Kuna Directo on veebipõhine tarkvara ja firma ei vaja kasutamiseks oma serverit, siis saime loobuda oma serverist ning meil langesid meil ära serveri ja selle hooldusega seotud kulud. Lisaks on meil kindlustunne, et andmed on turvaliselt hoitud ja varukoopiad alati tehtud,“ sõnas Rein Türkson.