fbpx

Projektijuhtimistarkvara

Projektijuhtimistarkvara

Eelarved

Projektide käigust ülevaate saamiseks ning võrdlemiseks planeerituga saab Directos kasutada projekti eelarveid.

 • Projekti eelarved võivad olla finantseelarved, kus jälgitakse projektide finantsseisu
 • Projekti eelarved võivad olla ka põhjalikumad tööde ja kasutatavate materjalide, toodete lõikes
 • Lisaks eelarvetele saab kasutada ka projekti käigus täpsustunud prognoose
 • Projektieelarvete võrdlus selle tegelike tulemustega finantsseisu, tööde ja ajalises lõikes

Ajajuhtimine

Projekte saab jälgida ajalises perspektiivis etappide ja detailsemalt ka tehtavate tööde lõikes. Projekti ajajuhtimine sisaldab

 • Võimalust määrata projekti etappide või tööde planeeritavaid teostamise aegu ning omavahelisi järgnevusi ja eeldusi
 • Projekti planeeritud ajakava ja tööde jälgimine
 • Projekti ajalise plaani vaade graafikuna

Aruandlus

Projektiaruandlus hõlmab järgmisi aruandeid:

 • Projektide nimekiri – projektidest ülevaate saamiseks
 • Projekti kokkuvõte – ülevaade ühe projekti tuludest-kuludest ja rahavoost
 • Projekti statistika – detailne aruandlus, võimalik astmeline vaade projekti tulude-kulude struktuurist ning võrdlused eelarvega
 • Projekti periodiseerimine – pikemate projektide tulude-kulude periodiseerimiseks
 • Kasumiaruanne projektide lõikes, võimalik ka ajaline tükeldamine ning võrdlus projekti finantseelarvega