fbpx

Tootmistarkvara

Tootmistarkvara

Tootmistellimused

Tootmise töökäskusid nimetatakse tootmistellimusteks. Tootmine toimub tootmistellimuste alusel.

  • Töökäskusid ehk tootmistellimusi on võimalik algatada nii müügitellimuselt, tootmise planeerimise aruande tulemusena kui ka manuaalselt
  • Tootmise planeerimine toimub läbi ülevaatliku ajatabeli, mida on võimalik enda jaoks paindlikult seadistada (vajalikus vormis)

Koostud

Tootmise aluseks on ette valmistatud koostud. Sageli kutsutakse neid ka retseptideks. Koostud on siiski enamat kui ainult toote retseptid. Koostud ehk retseptid Directos hõlmavad järgmisi võimalusi

  • Koostude (Retsept, BOM, routing) haldus
  • Koostud võivad sisaldada tootmisel küsitavaid parameetreid
  • Valik mitme sisendi vahel, mis läheb konkreetsesse tootmisesse
  • Tingimustega seotud koostud
  • Mitmetasandilised koostud, koost võib omakorda sisaldada alamkoostusid s.h pooltoodangu käsitlemine

Tootmissoovitus

Tootmissoovituse aruanne võimaldab efektiivselt hinnata, milliseid tooteid ja millistes kogustes on vaja toota. Tootmissoovitusest saab algatada tootmised. Eriti sobilik on see masstootmise korral, kus korraga toodetakse palju tooteid erinevate klientide tellimuste alusel. Tootmisesse minevad tooted saab määrata lähtudes valitud kriteeriumitest.


Omahinna arvestus

Toote omahinnas on võimalik kajastada lisaks tootmise otsekuludele (materjal ja tööjõud) ka üldkulusid, mida pole võimalik tootmise hetkel omahinda lisada. Tootmise üldkulud lisatakse toodete omahinnale juurde hiljem, siis kui need on selgunud. Tootmis- ja üldkulude jagamine toote omahinda võib toimuda ka kaudsel meetodil.