fbpx

Oluline uuendus Directo funktsionaalsuses ja nipid, mis teevad töölepingu seaduse 2022. aasta muudatustega kaasas käimise lihtsaks ja mugavaks

20. juuli 2022

2022 augusti alguses hakkas kehtima uus töölepingu seadus, millest tulenevate muudatuste tõttu oleme täiendanud ka Directo äritarkvara võimalusi. Need teevad meie kasutajate elu oluliselt lihtsamaks ning aitavad kaasas käia seaduse uuendustega. 01.08.2022 jõustuvasse töölepingu seadusesse toodi sisse Euroopa Liidu direktiivi läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste osa. Muudatus mõjutab enamasti tööandjaid ning kohustab neid tulenevalt vajadusest töötajaid töötingimustest rohkem informeerima kui seni. Näiteks tuleb edaspidi töötajat alati kirjalikult teavitada katseaja kestusest, mitte ainult siis, kui lepitakse kokku lühemas katseajas.

Vaatame üle, millised on olulisemad kehtima hakkavad muudatused ning millised on nendega seotud Directo uuendused ja funktsionaalsused:

1. Katseaeg (§ 101)

Katseaja jaoks loodi uus paragrahv, mis koondab enda alla kõik katseaega puudutava. Näiteks, ei arvestata alates 01.08.2022 sõlmitud töölepingute puhul katseaja hulka enam seda aega, kui töötaja tööülesannete täitmine on takistatud – eelkõige kui töötaja on ajutiselt töövõimetu või kasutas puhkust. Katseaeg pikeneb võrdeliselt – näiteks juhul, kui töötaja oli 10 kalendripäeva töövõimetuslehel, pikeneb katseaeg 10 kalendripäeva võrra. Muudatus on oluline selleks, et tööandja saaks hinnata töötaja sobivust ja omandatud oskusi antud töö teostamiseks ka siis, kui töötaja on katseajal töölt puudunud.

Tähtajalise töölepingu pikendamisel või järjestikku sõlmimisel samalaadse töö tegemiseks ei kohaldata uut katseaega.

Lisame Directo äritarkvaras selleks personalikaardi töösuhte ridadele uue välja “Uus katseaja lõpp”, mis täitub automaatselt, kui töötaja katseajal puudub. Näiteks, kui töötajale sisestatakse katseaja jooksul puhkus või töövõimetusleht, siis pikeneb katseaeg automaatselt. Uuendustega saate täpsemalt tutvuda siin.

2. Töötaja teavitamine töötingimustest (§ 5)

Töölepinguseaduse § 5 täiendati mitme uue punktiga ja olemasolevaid punkte kirjutati täpsemaks. Sellest tulenevalt on tööandjal kohustus edaspidi töötajat tööle tulles teavitada lisaks järgmistel teemadel:

 • makse ja makseid saavate asutuste ning nende maksmisega kaasneva kaitse osas
 • tööandja pakutavad koolitused ja muud hüved, kui nendes on kokku lepitud
 • põhipuhkuse kestus ja viide ka muudele tööandja poolt hüvitatavatele puhkustele
 • viide töölepingu ülesütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldavale vormile ja põhjendamiskohustusele ning etteteatamistähtaegadele
 • info ületunnitöö tegemise ja selle hüvitamise kohta
 • katseaja kestus

Alates 2022 augustist tööle tulnud töötajale tuleb töölepinguseaduses § 5 esitatud punktid välja tuua kirjalikus teavitusdokumendis, milleks võib olla tööleping, sisekorrareeglid või muu kirjalik dokument.

Töötajal, kes töötab tööandja juures juba enne 01.08.2022, on õigus alates 1. augustist pärida tööandjalt uusi andmeid. Tööandja ei ole kohustatud neid ise esitama kui töötaja neid ei küsi.

Directo äritarkvaras on mugav võimalus lisada personalikaardile töölepingute ja lepingu lisade põhjad nii, et teatud väljad saavad andmed automaatselt personalikaardi väljadelt. Juhendid, kuidas uut väljatrükki (näiteks automaatselt täituvate väljadega töölepingut) kujundada ja seadistada, leiad siit.

 

3. Lisaks on uue töölepingu seaduse järgi mõned paragrahvid täpsemalt lahti kirjutatud, et need oleksid arusaadavamad ja üheselt mõistetavamad:

 • Töötaja õigus sobivatele töötingimustele (§ 181)
  Töötajal on õigus taotleda tööandjalt sobivaid töötingimusi ja saada oma taotlusele tööandjalt kirjalik vastus 14 kalendripäeva jooksul. Kui töötaja võib esitada mitu sobivate töötingimuste taotlust, siis tööandjal on kohustus vastata 4 kuulise perioodi jooksul ainult ühele taotlusele.
 • Konkurentsipiirangu kokkulepe (§ 23)
  Tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal.
 • Puhkusetasu (§ 70)
  Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel kalendaarsel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Selle lõikega täpsustatakse, et puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel tuleb aluseks võtta töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev, mitte eelviimane reaalne tööpäev. Kalendaarse tööpäeva all mõteldakse päeva esmaspäevast reedeni.
  Kalendaarse tööpäeva arvestuse aluseks võtmine tagab nii päevaviisilise kui ka summeeritud tööajaga töötajate võrdse kohtlemise, kuna lähtudes töötaja reaalsest eelviimasest tööpäevast, võib puhkusetasu maksmine päevaviisilise tööajaga (E–R) ja summeeritud tööajaga töötajatel väga erineda.
  Loe lähemalt: https://www.palgauudised.ee/uudised/2022/05/12/1-augustil-joustuvad-toolepingu-seaduse-muudatused.

Directo äritarkvara on seadistatud nii, et puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel võetakse aluseks alati töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev, mitte eelviimane reaalne tööpäev. Loe puhkusetasude arvestamise kohta täpsemalt siit.

 

Kui oled huvitatud Directo uuendustest ning muudatustest asjakohases seadusandluses, siis telli meie uudiskiri siit: https://directo.ee/liitu-uudiskirjaga. Järgmine sisutihe uudiskiri jõuab tellijateni septembris 2022.