fbpx

Olulised muudatused Intrastati aruande esitamisel aastal 2022

14. veebr. 2022

Intrastati aruande esitamise kohustusega ettevõtted on küllap juba kursis, et alates 2022. aastast on mõned küsimustiku täitmise nõuded muutunud. Anname ülevaate Intrastati olulisematest muudatustest ning sellest, kuidas oleme Directo äritarkvara täiendanud, et aruande esitamine teie jaoks võimalikult mugavaks teha. Oleme omalt poolt uuendanud aruande vaate ja esitatava faili formaadi, et teie saaksite aruande kiiresti ja mugavalt otse eSTAT keskkonda üles laadida. Loe kõigest lähemalt allolevast artiklist.

Mis on Instrastat?

Intrastat on Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem, mille alusel tehakse väliskaubandusstatistikat. Intrastati andmed kõigi eelmisel kuul Euroopa Liidu riikidega tehtud tehingute kohta tuleb esitada Statistikaametile iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks. Andmeid peavad esitama majandusüksused, mille kaubavahetuse käive Euroopa Liidu riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Rohkem infot Intrastati kohta leiad Statistikaameti kodulehelt.

Millised on olulisemad muudatused?

Alates 2022. aastast uuenesid Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse aruandluse ehk Intrastati küsimustiku esitamise nõuded. Kui seni olid aruandekohuslased ettevõtted, mille kauba lähetamise käive teistesse liikmesriikidesse ületas 130 000 eurot ja kauba saabumise käive ületas 230 000 eurot, siis nüüd on nendeks piirideks vastavalt 200 000 eurot ja 400 000 eurot.

Samuti on muutunud Intrastati küsimustiku sisu ja struktuur. Olulisemad erinevused võrreldes varasemaga on järgmised:

  • kauba lähetamisel tuleb alati kirja panna ka tehingupartneri käibemaksukohustuslase number
  • enam ei ole vaja esitada andmeid transpordi liigi, tarneklausli, koha, statistilise väärtuse ja valuuta kohta
  • kauba väärtus esitatakse alati eurodes

Kindlasti tuleks üle kontrollida, ega teil kasutusel olevad kaubakoodid ei ole muutunud, kuna mitmeid uusi koode on lisatud ja olemasolevaid muudetud. Värskendada on vaja ka tehinguliike – ühe olulisema uue liigina on nimekirja lisandunud „e-kaubandus eratarbijatele“, kuid täiendusi on veel.

Muudatuste kohta saad detailsemalt lugeda Statistikaameti kodulehelt.

Kuidas vajalikud andmed Direcrost kiiresti kätte saada ja esitada?

Directo äritarkvaras on kõik uuel kujul aruande esitamiseks vajalikud muudatused ja täiendused tehtud. Directo kasutajal tuleb ainult jälgida, et lisaks sihtriigile, tehinguliigile ning kauba koodile ja päritolule oleks tehingutel alati kajastatud ka kauba ostja käibemaksukohustuslase number.

Seejärel on võimalik Directost eksportida Intrastati aruande fail, mille saab andmete käsitsi sisestamise asemel otse eSTATi veebikeskkonnas üles laadida.

Loe täpsemaid juhiseid Directo Wikist või küsi abi meie klienditoest.