Uuendused jaanuaris 2019

17. jaan. 2019

Kasulik nipp: Aruandes eelmise aasta kuu sisestamise kiirviis – hüüumärk ja kuu number. Ehk jaanuaris detsembri perioodi sisestamiseks tuleb kirjutada kuupäeva lahtrisse !12 ning vajutada Enter klahvi. Kohe proovima!

Salvestatud aruanded alati käesolevas aastas
Kas tuleb ette olukord, et meelepärase aruande vaate valikud on ununenud? Directos saab aruande salvestada Alt+A abil kasutaja menüü Salvestatud aruannete alla, et see oleks alati kiirelt avatav. Uuendusena saab nüüd uue aruande lisamisel Aeg lahtrisse määrata relatiivse aasta. Relatiivne aasta tähendab, et aruanne näitab alati seda aastat, milles aruannet vaadata. Aastavahetusel suureks abiks, et ei peaks aruandeid üle salvestama.

Objekti ajaline kehtivus
Kuidas tagada, et programmis ei kasutataks objekte, mis pole enam aktuaalsed? Objektile saab nimelt omistada ajalise kehtivuse! Seejuures aruanded näitavad objektiga seotud tehinguid igal ajal, kuid objekti saab kasutada ainult teatud perioodi jooksul. Rakendamiseks näiteks juhul, kui ettevõtte auto ei ole enam käigus või kasutaja on töölt lahkunud. JUHEND

Inventari paindlikum arvelevõtmine
Inventari arvelevõtmine on muutunud paindlikumaks, seda just ettevõtetele, kus inventaridega tegeleb rohkem kui üks inimene. Soovi korral saab nüüd inventari kaarte kinnitada, misjärel tekib ka vastav arvelevõtmise finantskanne.
Inventari kinnitamise funktsioon on näiteks vajalik olukordades, kus inventari ostmise ja arvelevõtmise toimingute vahel on ajaline viide ning soovitakse olla tehingute toimumise ajas täpne. Või kui ostuarvete ja inventariga tegelevad ettevõttes erinevad töötajad.
Boonusena on kõikjale programmi lisatud inventarikoodi lahtrile infomulli tugi, mis näitab inventari nime ja seerianumbrit. JUHEND

Inventari nimekirja täiendused
Inventari nimekirja aruanne on saanud tihti küsitud uuenduse – lisasummad on võimalik eraldi tulpa kuvada (seadistatav peenhäälestuse all). Lisandunud on vahesummade valik, millest märkimisväärne on näiteks inventaride loetelu vastutajate või osakondade kaupa. Peale selle saab aruannet võtta mitme osakonna kohta, kui määrata need filtrisse komaga eraldades.  JUHEND

Bilansi uued rea tüübid
Bilansi aruande kirjelduses on uued rea tüübid, mis võimaldavad rea tulemust esitada vastavalt sellele, kas tulemi või konto summa on negatiivne või positiivne. See tähendab näiteks seda, et käibemaksu saldot ei pea enam finantskande abil saldeerima õigele bilansi poolele. Või kui aruandvatele isikutele on seadistatud erinevad kontod, positiivse saldoga aktivas ja vastupidi, liiguvad need vastavalt summa märgile. Samuti on uute võimalustega lahendatud arvelduskrediidiga seotud pangakonto liikumine bilansis raha- ja laenukirjete vahel. JUHEND

Uuenda ostuarve andmeid e-arvelt
Directos saab nüüd olemasolevale ostuarvele lisada andmeid e-arvelt – selleks on uus nupp “Andmed e-arvelt”. Tavapäraselt luuakse ostuarve e-arve pealt, aga vahel on vaja ostuarve enne e-arve saabumist sisestada. Hädavajalik abimees just mitme sissetuleku pealt koostatud koond-ostuarvel! Nupu vajutamine lisab ka e-arvega kaasasolevad manused.