Palk
Personal

Tööjõu struktuur ja voolavus

Need kaks aruannet annavad personalitöötajatele hea üle vaate ametikohtade täituvusest osakondades ja töötajate tulemistest ning lahkumistest. Voolavuse aruandest saab põhjaliku ülevaate töötajate lahkumiste põhjustest ning kes on olnud töösuhte lõpetamise algataja. Struktuuri aruandest saab põhjaliku ülevaate personali ja osakondade struktuurist. Avaliku sektori organisatsioonid peavad jälgima täidetud ja täitmata ametikohti ning personalieelarveid. Head võimalust selleks pakub Directos tööjõu struktuuri aruanne. Aruanne annab ülevaatliku pildi:

  • töökohtade arvust ja eelarvetest osakondade lõikes
  • ametikohtadest erinevates struktuuriüksustes
  • täidetud ja täitmata ametikohtadest
  • personali eelarve võrdlusest täidetud ja täitmata ametikohtade lõikes

Aruandlus

Palga/personali aruannetest saab hea ülevaate töötajate andmetest, palga ja tööjõumaksude arvestusest ning töötajate puudumistest. Olulisemad personali ja palga aruandluse võimalused on:

  • personali nimekirja aruanne oma erinevate vaadete ja filtritega võimaldab saada hea ülevaate personali andmetest
  • detailne aruandlus tööjõu maksudest ning arvestatud ja väljamakstud töötasudest tasuliikide lõikes
  • töötajatele määratud palgad
  • keskmise töötasu arvestus
  • päevatabel – päevade lõikes töötatud tundide kohta
  • puudumiste aruanne erinevate puudumiste liikide ja perioodide lõikes